Bij ons kan u uw specifieke wensen voor de uitvaart kenbaar maken en vastleggen.

Een voorafregeling van een uitvaart kan zeer gedetailleerd zijn, maar kan ook zeer summier zijn. Veel hangt af van uw leeftijd en hoe u er zelf tegen aankijkt.

Een volledige voorafregeling bestaat uit drie onderdelen: een overeenkomst tot regeling en uitvoering van een uitvaart, een wilsbeschikking en een uitvaartverzekering. Hiermee wordt de uitvaart volledig geregeld zowel op praktisch als financieel vlak.

Overeenkomst tot regeling en uitvoering van een uitvaart

In deze overeenkomst met uw begrafenisondernemer geeft u aan hoe u de uitvaart wilt laten verlopen. Tijdens een persoonlijk gesprek kan u uw wensen en verlangens met betrekking tot de uitvaart kenbaar maken. Alle wensen en verlangens worden vervolgens voor u vastgelegd.

Laatste wilsbeschikking inzake de wijze van teraardebestelling

In een wilsverklaring die geregistreerd wordt bij de dienst burgerlijke stand van uw woonplaats worden een aantal basis wensen van de uitvaart vastgelegd. Dit zijn uw keuze voor begraven of cremeren, de bestemming van het lichaam of de as, de aard van het uitvaartritueel en er kan eveneens vermelding gemaakt worden van de hierboven genoemde overeenkomst waarin dan de verdere details beschreven worden.

Uitvaartverzekering

Of een uitvaartverzekering nuttig is, hangt af van uw persoonlijke situatie.
Voor meer informatie verwijzen we u door naar Belfius Direct verzekeringen.
Meer informatie

De dood van een geliefd persoon is één van de ingrijpendste en verdrietigste gebeurtenissen in een mensenleven.

U neemt voorgoed afscheid van een dierbaar persoon en dat is een zware emotionele beproeving. Naast het persoonlijk verdriet komen er vaak de zorgen om praktische zaken.

Een overlijden brengt de nood tot handelen met zich mee, zowel op organisatorisch, administratief als juridisch vlak.

Er rijzen veel vragen en concrete problemen terwijl u niet altijd over de noodzakelijke informatie beschikt. Daarom staan wij ook na de uitvaart voor u klaar, met advies maar ook met een luisterend oor voor al uw vragen en wensen.

Tevens kan u onze praktische “Gids na overlijden” verkrijgen. In deze gids vindt u meer informatie over het rouwproces, referenties naar verenigingen met bewezen ervaring in de hulpverlening, een handleiding voor rechten en formaliteiten, een online gedeelte met modelbrieven en informatie over erfenis en nalatenschap.