Voorzorg – “Vooraf regelen”

Bij ons kan u uw specifieke wensen voor de uitvaart kenbaar maken en vastleggen.

Een voorafregeling van een uitvaart kan zeer gedetailleerd zijn, maar kan ook zeer summier zijn. Veel hangt af van uw leeftijd en hoe u er zelf tegen aankijkt.

Een volledige voorafregeling bestaat uit drie onderdelen: een overeenkomst tot regeling en uitvoering van een uitvaart, een wilsbeschikking en een uitvaartverzekering. Hiermee wordt de uitvaart volledig geregeld zowel op praktisch als financieel vlak.

Overeenkomst tot regeling en uitvoering van een uitvaart

In deze overeenkomst met uw begrafenisondernemer geeft u aan hoe u de uitvaart wilt laten verlopen. Tijdens een persoonlijk gesprek kan u uw wensen en verlangens met betrekking tot de uitvaart kenbaar maken. Alle wensen en verlangens worden vervolgens voor u vastgelegd.

Laatste wilsbeschikking inzake de wijze van teraardebestelling

In een wilsverklaring die geregistreerd wordt bij de dienst burgerlijke stand van uw woonplaats worden een aantal basis wensen van de uitvaart vastgelegd. Dit zijn uw keuze voor begraven of cremeren, de bestemming van het lichaam of de as, de aard van het uitvaartritueel en er kan eveneens vermelding gemaakt worden van de hierboven genoemde overeenkomst waarin dan de verdere details beschreven worden.

Uitvaartverzekering

Of een uitvaartverzekering nuttig is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Ook hierbij kunnen wij u adviseren. Ons eerste advies is te opteren voor een kapitaalsverzekering (vooraf bepaalde duur van premiebetalingen en vooraf bepaald verzekerd kapitaal) en geen naturaverzekering (dus geen duidelijk kapitaal maar een summier omschreven dienstenpakket). Deze uitvaartverzekering kan ook gekoppeld worden aan de hierboven beschreven overeenkomst.