Nazorg

De dood van een geliefd persoon is één van de ingrijpendste en verdrietigste gebeurtenissen in een mensenleven.

U neemt voorgoed afscheid van een dierbaar persoon en dat is een zware emotionele beproeving. Naast het persoonlijk verdriet komen er vaak de zorgen om praktische zaken.

Een overlijden brengt de nood tot handelen met zich mee, zowel op organisatorisch, administratief als juridisch vlak.

Er rijzen veel vragen en concrete problemen terwijl u niet altijd over de noodzakelijke informatie beschikt. Daarom staan wij ook na de uitvaart voor u klaar, met advies maar ook met een luisterend oor voor al uw vragen en wensen.

Tevens kan u onze praktische “Gids na overlijden” verkrijgen.
In deze gids vindt u meer informatie over het rouwproces, referenties naar verenigingen met bewezen ervaring in de hulpverlening, een handleiding voor rechten en formaliteiten, een online gedeelte met modelbrieven en informatie over erfenis en nalatenschap.